คลังเก็บหมวดหมู่: แจ้งข่าวสารทางโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับชั้นปฐมวัย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 รายงานตัววันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 มอบตัววันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

โพสท์ใน แจ้งข่าวสารทางโรงเรียน | แสดงความเห็น