กิจกรรมวันพ่อ 2557

ref : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.986305748077658.1073741830.985039418204291&type=1&l=d74ecd478a

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

รวมภาพกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ 56

ref : fb ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | แสดงความเห็น

ภาพกิจกรรม ลูกเสือจูเนียร์ 19 ก.พ. 2557

ref: wstn-facebook/ค่ายลูกเสือจูเนียร์

โพสท์ใน กิจกรรมโรงเรียน | แสดงความเห็น

ผ่านการรับรองจาก สมศ.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
ได้รับรองมาตรฐานที่ มศ 006/(ว)2723 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554)
ว่าโรงเรียนวัดเสาธงนอก
การศึกษาปฐมวัย คุณภาพระดับ ดีมาก (98.44)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพระดับระดับ ดี (88.61)

และ

โรงเรียนวัดเสาธงนอก ยังเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ
“น่าอยู่ อุ่นใจ ปลอดภัย สร้างนิสัยและรากฐานการเรียนรู้”
ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2554
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

โพสท์ใน ข้อมูลทั่วไป | แสดงความเห็น

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับชั้นปฐมวัย

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

รายงานตัววันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

มอบตัววันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

โพสท์ใน แจ้งข่าวสารทางโรงเรียน | แสดงความเห็น